RGNF intranet
Home  
Petak, 30 Siječanj 2015
Sretni praznici

ImageBlagoslovljen Božžić i sretnu Novu godinu

 

žžele vam CIPovci

Image

 

VIŠE O PROGRAMU VULCAN
Autor Farkaš Branimir   
Srijeda, 09 Travanj 2014

Poštovane kolegice i kolege!

U nastavku su priloženi linkovi na video sadržaje koji daju dodatne informacije o radu programa Vulcan (tvrtke Maptek). Linkovi su podijeljeni u tri kategorije za lakše snalaženje.

 

 

Geologija:

Implicit Modelling in Vulcan

Eureka Drillhole Tools

Maptek Vulcan Explorer

 

Rudarstvo:

I-Site Studio Geotechnical Module

BlastLogic Casestudy

MineModeller Underground

MineModeller Open Pit

 

Optimizacija:

PerfectDig

Rapid Pit Design

Pit Optimiser

Short Term Planner

 

SRETNO!

 

Branimir Farkaš

 

Zadnja Promjena ( Srijeda, 16 Travanj 2014 )
Bagatelna nabava - postupak
Autor Štrok Ines   
Četvrtak, 06 Veljača 2014

Temeljem čl. 7. st. 2. Statuta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u svezi s čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11., 83/13. i 143/13.), odgovorna osoba Naručitelja, dekan Fakulteta izv.prof.dr.se Zoran Nakić, dana donosi sljedeću

ODLUKU O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

PREDMET ODLUKE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova, (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti), za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedine predmete nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, i dr.).

U postupcima nabave naručitelj je u obvezi poštivati načela propisana Zakonom o javnoj nabavi i to kako slijedi:

-       slobode kretanja robe,

-       slobode poslovnog nastana,

-       slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze kao što su:

-       načelo tržišnog natjecanja,

-       jednakog tretmana,

-       zabrane diskriminacije,

-       uzajamnog priznavanja,

-       razmjernosti i

-       transparentnosti.

Prilikom definiranja predmeta nabave, ustrojbene jedinice Fakulteta dužne su postupati u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac". U tom smislu ne smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom


izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

Za prekršaje propisane čl. 182 ZJN propisane su novčane kazne u iznosu od:

  • 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • 10.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PLANIRANJE

Članak 2

Sukladno članku 20. Stavku 2. ZJN, za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Zadnja Promjena ( Četvrtak, 06 Veljača 2014 )
Opširnije...
<< Početak < Prethodna 1 2 Slijedeća > Kraj >>

Razne putanje
MamboServer
MamboForge
Who's Online
Gostiju online: 1
Polls
Jeste li zadovoljni kvalietom i isporukom CD/DVD medija, tonera i tinti
  
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside